Vår egen smaklinje är framtagen efter vad som tilltalar oss alla som vejpare, inte med de billigaste ejuicerna vi kan hitta.

Vi har anpassat smakstyrkan i varje enkild smak för att få den bästa möjliga vejparupplevelsen.

Ingredienserna kommer från Europa.

Trots detta håller vi priser som är jämförbara med billiga varianter från t ex Kina.